juni 10, 2021 Door admin Uit

Participatie Strandeiland

“Burgers lopen het risico ingekapseld te raken in het systeem, waardoor het tegengeluid verloren gaat”

Uit onderzoeken van de TU Delft / AMS blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is om de ambitie van meer inspraak en zeggenschap over de leefomgeving waar te maken. Onderzoeker Els LeClercq: “Naast actieve en betrokken burgers, zoals het participatieteam Strandeiland, is er ook een andere organisatie van de overheid nodig. Zij moet niet wantrouwend tegenover haar burger staan, maar juist met een open mindset verantwoordelijkheid nemen om de energie en ideeën van gemeenschappen leidend te maken in het stadmaken van de toekomst.

Dit vraagt om een nieuwe rol van zowel overheid als burgers. Hierbij moet er ruimte ontstaan voor samenwerking, maar tegelijkertijd moeten zij de noodzaak van andere geluiden (de zogeheten tegenmacht) als verrijking beschouwen, en niet per definitie afdoen als hinderlijk. Kortom, het is tijd voor een ‘governance beyond participation”. Aldus onderzoeker Els leClercq. Lees hier verder.

Deel dit bericht of deze pagina...