Thuis op Strandeiland

IEDEREEN kan nu al een bijdrage leveren aan STRANDEILAND. ALLE bijdragen worden geanalyseerd en gecategoriseerd en onder de aandacht gebracht bij de gemeente en anderen. Mail hallostrandeiland@gmail.com.

In het participatieteam van Strandeiland zitten: Martijn Kruijf (gemeente), Jolanda Kirpensteijn (bewoner), Linda Vosjan (bewoner) en Maureen Linthout (gemeente).

Het team is te bereiken via: hallostrandeiland@gmail.com

8 februari 2022: tweede participatie-avond over het sport- en buurtpark Strandeiland

13 oktober 2022: eerste participatie-avond over het sport- en buurtpark Strandeiland

16 juni 2021: Eerste participatie-middag over de buurthubs van Strandeiland. 10 genodigde bewoners van allerlei leeftijden en achtergronden geven hun input op hoe zo’n hub eruit zou kunnen zien.

10 juni 2021: Artikel van TU Delft onderzoeker Els leClercq op gebiedsontwikkeling.nu over het eerste jaar van het particatieteam.

2 juli 2020: Online avond om 20.00 uur over de uitkomsten van het participatietraject rond het strand. Iedereen welkom. Meld je aan via hallostrandeiland@gmail.com

Ga nú naar www.hallostrandeiland.nl en draag bij! Voel je nu al Thuis op Strandeiland!

10 oktober 2019: Het participatieteam Strandeiland organiseerde op 10 oktober een workshop over openbare ruimte. Wat werkt en wat niet? Om van te leren voor Strandeiland. 10 oktober 18.00 in SET, de jongerenhuisvestiging.

3 oktober 2019: Start Participatieproject

Een groep bewoners van IJburg en ambtenaren van de gemeente Amsterdam gaat een samenwerking aan om de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij de ontwikkeling van Strandeiland te verdiepen en te verbreden. Daarvoor wordt op 3 oktober een feestelijke kick off georganiseerd op IJburg. In aanwezigheid van wethouders Marieke van Doorninck en Rutger Groot Wassink wordt de aftrap gedaan. Iedereen van harte welkom!

Zowel de gemeente als de bewoners hebben tot doel dat Strandeiland een duurzame plek voor iedereen wordt, een plek waar mensen zich Amsterdams thuis voelen. Initiatiefnemer en bewoner van het eerste uur Linda Vosjan: “Dat bereiken we eerder als we sámen aan dit nieuwe stuk Amsterdam werken. En als we de manier van participeren wat verrassender invullen dan gemeente en bewoners van elkaar gewend zijn. Normaal treffen we elkaar ’s avonds in zaaltjes, met posters, white boards en gele post-its, maar in dit project willen we daar andersoortige activiteiten aan toevoegen zoals omgevingswandelingen en bezoeken aan bewonersgroepen. Zo denken we het participatieproces met meer mensen te verbreden en tegelijkertijd meer diepgang te geven.”

Wanneer: 3 oktober

Iedereen is welkom

15.45 Start kick-off bij Hotel Breeze, verrassende wandeling naar Lolaland

16.30 de feestelijke openingshandeling in Lolaland.
Lolaland, Pampuslaan 501
Hotel Breeze, Bert Haanstrakade 1074

18.00 Einde

Strandeiland
Strandeiland behoort met 8.000 woningen tot de grootste toekomstige stadswijken van Amsterdam. Gelegen aan de IJburgbaai met een 750 meter lang stadsstrand en aan de zuidzijde een ruige natuurrand aan het IJmeer is dit een nieuw stuk van Amsterdam. Voor commerciële en maatschappelijke bestemmingen komt 120.000 vierkante meter beschikbaar. Plus bijna 6 hectare aan groen voor recreatie.

26 juni 2019: Workshop Architectuur bij CocasaHub (voormalige L63): 15 IJburgers van diverse achtergronden krijgen de gelegenheid hun mening te geven over architectuur in relatie tot Strandeiland. Wil je meedoen aan een gesprek met de stedenbouwkundigen van Strandeiland? Mail natuurlijkijburg@gmail.com

Lumierestraat 63, 18.00 – 20.30 met hapjes en drankjes

24 april 2019: Voorlichtingsbijeenkomst recreatie en buitensportvoorzieningen vallen buiten de boot in het ontwerp van IJburg-Zeeburgereiland, van 20.00 tot 22.00 in Theater Vrijburcht.

Lees hier het rapport:

Definitief rapport Recreatie en Sport IJburg & Zeeburgereiland 20190409

In het hele gebied – van Sluisbuurt tot de Diemervijfhoek – ontbreekt een wijkoverstijgend ontwerp voor voorzieningen die voor iedereen nodig zijn om aangenaam en gezond te kunnen leven. Voldoende ruimte voor velden en groene stroken voor sporters, wandelaars, dierenliefhebbers en spelende kinderen moet in samenhang worden vastgelegd. Dit gebeurt momenteel echter niet met als gevolg gebrek aan ruimte om gezond te leven waardoor er spanningen tussen groepen en individuen ontstaan. Dat willen we oplossen en voorkomen. Daarover gaat het rapport ‘Recreatie- en Buitensportvoorzieningen op IJburg en Zeeburgereiland’, dat door Marinus Knulst van NIJ aan de bestuurscommissie van stadsdeel Amsterdam-Oost en aan de Centrale Stad is aangeboden en op deze avond zal worden toegelicht.

Johan Vlug, stedenbouwkundige en landschapsarchitect, zal een presentatie en uitleg geven over het rapport en waarom er belangengroepen voor nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen.

21 januari 2019: Zo’n 20 mensen bezochten onze avond over het Stedenbouwkundig Plan voor Strandeiland. Johan Vlug vertelde een uur lang over de zienswijzen van Natuurlijk IJburg en Vrienden van het Diemerpark, waarna mensen konden reageren en hun eigen punten konden vertellen. Opvallende punten:

*Is er wel voldoende samenhang in de ontwerpen van Sluisbuurt tot en met Buiteneiland?

*Geef groen (bomen etc) wat meer gewicht in stadsontwikkeling.

*Hoe zit het met de ontsluiting, de verkeersafwikkeling? Komt dat wel goed?

*Hoe gaat het met de sportvelden voor de sportclubs op Strandeiland? Daar is onvoldoende in voorzien en IJburg wil “geen tweede Diemerpark-situatie” creëren.

*Kunnen IJburgers vrije ruimte krijgen op Strandeiland om bijvoorbeeld openbare ruimte/groen zelf te beheren?

*Kan de protestante kerk Binnenwaai op Strandeiland een gemeenschap starten?

*Hoe betrek je bewoners bij duurzaamheid, de natuur en het buitenwater.

21 januari 2019: Dieper in de plannen voor Strandeiland. We organiseren een avond in de Flexbieb waarbij we onze visie op het Stedenbouwkundig plan bespreken. Ook de visie van de Vrienden van het Dierenpark komt aan de orden. Iedereen van harte welkom om 20.00 uur.

30 augustus 2018: Vrolijkheid troef bij het feestje op Blijburg rond het landmaken. Wat is er nou leuker dan een stukje Amsterdam creëren? Alleen de naam Strandeiland is al heerlijk. Natuurlijk IJburg is voorstander van het meer gezamenlijk ontwikkelen van de stad. Momenteel zijn we ons project hierover aan het voorbereiden. Want hoe doe je dat samen een stuk stad maken?

Deel dit bericht of deze pagina...